Как се пише: недопустим или не допустим?

 • Правилно е да се пише слято – недопустим, също и недопустима, недопустимо, недопустими.
   
  Подобно изявление е недопустимо за политик от висок ранг, какъвто е министърът.
  В теста за външно оценяване по математика има недопустими грешки.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно