Как се пише: неголям или не голям?

 • Правилно е да се пише слято – неголям, също и неголяма, неголямо, неголеми.
   
  Преведе ме през купчините камъни и влязохме в неголям лабиринт.
  Вече бях забелязал отпреди неголямата пристройка с надпис „Бръснарски салон“.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • Когато с частицата не не се образува дума с противоположно значение (и логическото ударение пада върху тази дума), се пише разделно – не голям, не голяма, не голямо, не големи.
   
  Колеги, значението на този проект за нашата фирма е не голямо, а огромно.
  Това е успешният път на нашето земеделие – не големи, а малки, гъвкави и ефективни ферми, които могат да се обединят в група, за да са конкурентни.