Как се пише: неизпълнение или не изпълнение?

 • Правилно е да се пише слято – неизпълнение.
   
  Хората не знаят, че могат да искат санкции за неизпълнение на съдебно решение.
  Синдикатите твърдят, че неизпълнението на плана за януари за добив на въглища възлиза на около 3 000 000 лв.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно