Как се пише: нежелание или не желание?

 • Правилно е да се пише слято – нежелание.
   
  Върши си работата с нежелание, но пък качествено.
  С какво може да се обясни нежеланието на фирмите да кандидатстват по европроекти?

   
  Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • В редки случаи може да се наложи не желание да се пише разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Първо видя в очите ѝ не желание, а страх.