Как се пише: няколкократен или неколкократен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: неколкократен/няколкократен, неколкократна/няколкократна, неколкократно/няколкократно, неколкократни/няколкократни. Препоръчителна е употребата на няколкократен.

Американската космическа совалка „Дискавъри“ се приземи след няколкократно/неколкократно отлагане през последните два дни.
Не знам какъв е проблемът, но няколкократните/неколкократните ми опити за регистрация са все неуспешни.