Как се пише: немалък или не малък?

 • Правилно е да се пише слято – немалък, също и немалка, немалко, немалки.
   
  Немалък е броят на обучаваните студенти в най-новите специалности във факултета.
  Писателят има доста грехове, немалко от които се прехвърлят и върху лековерните му фенове.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • Когато с частицата не не се образува дума с противоположно значение (и логическото ударение пада върху тази дума), се пише разделно – не малък, не малка, не малко, не малки.
   
  Трябва ти не малка, а голяма помощ!
  Не малки, а големи съмнения имах дали ще завърша ралито.