Как се пише: необикновено или необикновенно?

 • Правилно е да се пише с едно ннеобикновено.
   
  Велвичията е необикновено растение – стъблото му е зарито в земята, а листата му приличат на дълги ленти.
  Романът проследява съдбата на необикновеното семейство Уитакър.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното необикновен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно ннеобикновеният, необикновения, необикновена, необикновено, необикновени.
   
  Вижте необикновения живот в националния парк „Йелоустоун“, където вълци и мечки преследват елени и върлуват планински лъвове.
  Вероятно тази сграда с формата на огромна бяла котка е най-необикновената детска градина в света.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Когато навлязоха в гората, Люк се почувства необикновено.
  В събота над Шумен се разрази необикновено силна буря с градушка.