Как се пише: неработещ или не работещ?

 • Правилно е да се пише слято – неработещ, също и неработеща, неработещо, неработещи.
   
  Български и румънски представители ще обсъдят в Силистра проблема с неработещия от година ферибот Силистра – Кълъраш.
  Два неработещи асансьора предизвикаха хаос в благоевградската поликлиника и изнервиха лекари и пациенти.

 • Частицата не се пише слято със следващото сегашно деятелно причастие*, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  знаещ – незнаещ; съществуващ – несъществуващ; чуващ – нечуващ

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното причастие.
___________________
* Сегашното деятелно причастие се образува от глаголи и завършват на -ащ, -ящ или -ещ: съществувам – съществуващ; зная – знаещ; вървя – вървящ.