Как се пише: неучебен или не учебен?

 • Правилно е да се пише слято – неучебен, също и неучебна, неучебно, неучебни.
   
  Денят след изборите е обявен за неучебен за всички училища в страната.
  Не одобрявам ученическите екскурзии в чужбина с неучебна цел.
  През месец май освен официалните празници ще има още пет неучебни дни.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.