Как се пише: неведнъж или не веднъж?

 • В повечето случаи се пише слято – неведнъж.
   
  Неведнъж сме чували за елитните американски военноморски части – така наречените тюлени.
  Сблъсквал съм се неведнъж с бюрокрацията и винаги съм се борил докрай.

 • В редки случаи се пише не веднъж – когато логическото ударение пада върху не.
   
  Състоянието на наблюдаваната променлива се отчита не веднъж, а два или повече пъти в хода на експеримента.