Как се пише: невярност или неверност?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Правилната членувана форма е неверността.

Уеб сайтът не носи отговорност при невярност/неверност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоките.
Въпреки че Естер не може да прости неверността на съпруга си, тя запазва мълчание.