Как се пише: никой или никои?

 • Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише никой. Това е форма за единствено число.
   
  Навън е натрупал толкова сняг, че никой наникъде не може да помръдне.
  Никой аргумент не може да стигне до твоя мозък – толкова здраво си се вкопчил в безумната си идея!
   
  Сложил бях на карта сетния си час,
  никой не посмя да чуе моя глас,
  черен съм сега и в профил и анфас.
  Не, аз не мога да съм като вас!

  („Черната овца“, Божидар Главеев)

 • Когато местоимението се отнася за двама или повече души или предмети, се пише никои. Това е форма за множествено число.
 •  
  Дадени са n точки в равнината, като никои три от тях не лежат на една права.
  Според мен не бива да се отричаме от никои българи, включително и от живеещите в Македония.