Как се пише: нископлатен, ниско-платен или ниско платен?

 • Правилно е да се пише слято – нископлатен, също и нископлатена, нископлатено, нископлатени.
   
  Под достойнството ми беше да работя като нископлатен инженер в безбройните заводи около града.
  Минимално заплащане от 15 долара на час и по-добър живот искат работниците от веригите за бързо хранене в САЩ и други нископлатени професии.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим