Как се пише: низш или нисш?

Двете прилагателни имена не са означени изрично като дублети в първия източник, посочен по-долу, но фактически се употребяват като такива, без отчетливи разлики в значението им: низш/нисш, низша/нисша, низше/нисше, низши/нисши.

Дешифрирането на човешкия геном и геномите на някои по-низши/по-нисши организми е една от водещите тенденции в биологията.
В една малка фирма може да имаш по-сериозни контакти и познанства, отколкото ако си на низша/нисша позиция в огромна фирма.