Как се пише: нощница или ношница?

Правилно е да се пише нощница, мн.ч. нощници. Думата има корен -нощ- (срв. нощен, нощувка).

На лунната светлина нощницата ѝ проблясваше във всички цветове на дъгата.
По модния подиум се разхождаха модели, облечени в нощници.