Как се пише: нотариален или натурален?

Думите нотариален и натурален често се смесват, но всъщност имат съвсем различно значение:

 1. Прилагателното нотариален означава ’който се отнася до нотариус’ или ’заверен от нотариус’. Другите му форми са: нотариална, нотариално, нотариални. Думата има латински произход – notarialis.
   
  Нотариалните кантори имат задължително работно време, което съвпада с работното време на съответния районен съд.
  Нотариалният акт е бил обезсилен с влязло в сила съдебно решение.

 2. Прилагателното натурален означава ’произведен от природни продукти’ или ’истински, автентичен’. Другите му форми са: натурална, натурално, натурални. Тази дума също има латински произход – naturalis.
   
  Сложете в чашата лед до половината, налейте рома, а след това и натуралния сок.
  Рецептата за борша е от моята майка – натурална рускиня.