Как се пише: новопостъпил, ново-постъпил или ново постъпил?

 • Правилно е да се пише слято – новопостъпил, също и новопостъпила, новопостъпило, новопостъпили.
   
  За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се създава електронна папка.
  Полагат ли се ваучери за храна на новопостъпилите работници и служители през съответния месец?

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел, например новоизбран, новоизлязъл, новоназначен, новооткрит.