Как се пише: новозакупен, ново-закупен или ново закупен?

 • Правилно е да се пише слято – новозакупен, също и новозакупена, новозакупено, новозакупени.
   
  Корените на новозакупената луковица трябва да бъдат поставени в хладка вода за няколко часа.
  Вече на много места в София се предлага сглобяване на новозакупени мебели и ремонт на стари.
  Престъпната група е изготвяла фалшиви документи за съществуващи стари машини, които били представяни за новозакупени.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел, например новоизбран, новоизлязъл, новоназначен, новооткрит.