Как се пише: няколкочасов или няколко часов?

Правилно е да се пише слято. Думата има дублетни форми, които могат да се употребяват в книжовната реч: няколкочасов/неколкочасов, също и няколкочасова/неколкочасова, няколкочасово/неколкочасово, няколкочасови/неколкочасови. Препоръчителна е употребата на няколкочасов.

С изпълнение на детски оркестър започна няколкочасовата/неколкочасовата празнична програма на площад „Македония“.
След няколкочасово/неколкочасово ровене в настройките на картата успях да реша проблема.
Някои университети предлагат няколкочасови/неколкочасови бизнес семинари по различни професионални теми.