Как се пише: няколкодневен или неколкодневен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: няколкодневен/неколкодневен, също и няколкодневна/неколкодневна, няколкодневно/неколкодневно, няколкодневни/неколкодневни. Препоръчителна е употребата на няколкодневен.

Фолклорният състав замина за турския град Мерсин, където ще участва в няколкодневен/неколкодневен фестивал.
След няколкодневно/неколкодневно търсене на информация открих това, което ме интересуваше.