Как се пише: няколкостотин, неколкостотин, няколко стотин или неколко стотин?

Правилно е да се пише слято – няколкостотин или неколкостотин. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на няколкостотин.

Само няколкостотин/неколкостотин гласа е разликата между двамата претенденти за кметския пост в столицата.
Мониторите с активна матрица оскъпяват лаптопа с няколкостотин/неколкостотин лева.