Как се пише: обединявам (се), обединя (се) или обеденявам (се), обеденя (се)?

Правилно е да се пише обединявам (се), обединя (се). В основата на двата глагола стои думата един.

Групата на източнославянските езици обединява руския, украинския, беларуския и русинския език.
Група адвокати обявиха, че се обединяват в Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР).
Символът на град Поморие – статуята на св. Георги Победоносец – обедини бизнеса в града около благородна кауза.
И какво, смяташ, че социалистите наужким са се разделили на две, а след изборите пак ще се обединят?