Как се пише: обезщетение или обещетение?

Правилно е да се пише обезщетение, мн.ч. обезщетения. Думата има представки о-, без- и корен -щет- (срв. щета).

По кой член от Кодекса на труда трябва да стане съкращението, за да получавам възможно най-дълго обезщетение и в по-голям размер?
Опозицията пита правителството ще плати ли обезщетения на пострадалите от полицейското насилие.