Как се пише: обеца или обица?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: обеца/обица, мн.ч. обеци/обици.

Не съжалявам, че съм работила в тази фирма – сега вече си имам обеца/обица на ухото.
Дамата кимна, а диамантените обеци/обици се залюляха примамливо.