Как се пише: облека, облекат или облеча, облечат?

Правилно е да се пише облека, облекат, но облечеш, облече, облечем, облечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на (облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна във формите за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време.

Гардеробът ми е пълен с дрехи и не мога да реша какво да облека за празника.
Децата трябва да облекат костюм на свой любим герой, а публиката ще познае кой е той.
Съветвам те да избереш сватбения воал, след като облечеш роклята.