Как се пише: облекчение или облегчение?

Правилно е да се пише облекчение, мн.ч. облекчения. Думата има представка об- и корен -лек- (срв. лек, леки, олеквам).

Още по-голямо бе‎ облекчението му, след като прекосиха моста и подминаха последните стражи.
Кандидатстването по европрограми онлайн ще бъде истинско облекчение за нас.
Родителите, чиито деца не са навършили 18 години, ще могат да се възползват от данъчни облекчения.