Как се пише: обращаемост или обръщаемост?

Правилно е да се пише обращаемост.

Когато периодът на обращаемост на парите се удължава, текущата ликвидност на предприятието се влошава.
От изчисленията става ясно, че е налице намаляване на обращаемостта на краткотрайните активи.