Как се пише: образователно-квалификационен, образователно квалификационен или образователноквалификационен?

Правилно е да се пише полуслято – образователно-квалификационен, също и образователно-квалификационна, образователно-квалификационно, образователно-квалификационни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (образователен и квалификационен).

Срокът на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е 4 години.
Колкото по-високо е образователно-квалификационното равнище, толкова по-висока е работната заплата.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчинява изписването на подобни думи, не и конкретното прилагателно.