Как се пише: общодостъпен, общо-достъпен или общо достъпен?

 • Правилно е да се пише слято – общодостъпен, също и общодостъпна, общодостъпно, общодостъпни.
   
  Microsoft обяви намерението си да направи общодостъпни всички свои научни изследвания.
  За първи път през тази година започва изграждане на общодостъпна среда в детската градина в нашия квартал.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен