Как се пише: оцелели или оцеляли?

Правилно е да се пише оцелели.

Двама потомци на италианец, който е загинал при потъването на „Титаник“, са сред оцелелите на „Коста Конкордия“.
Кино Faces в жк „Тракия“ възкръсва от пепелта и започва да се бори за вниманието на киноманите с другите две оцелели кина в Пловдив.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В оцелели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: оцелял (но оцелелият, оцелелия!), оцеляла, оцеляло.

Оцелелият текст е от ІХ в., а езиковите му особености отнасят първоначалното му съставяне към VІІ в.
Смята се, че по големина Статуята на свободата е близка до Родоския колос – едно от чудесата на света, което не е оцеляло до наши дни.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите оцелял и оцелели.