Как се пише: очевиден или учевиден?

Правилно е да се пише очевиден, също и очевидна, очевидно, очевидни.

Липсата на адекватна реакция и план за действие след атентата беше очевидна.
Усещаше се леко напрежение – повечето хора очевидно бързаха да си тръгнат.