Как се пише: очевидно или учевидно?

 • Правилно е да се пише очевидно (наречие).
   
  Усещаше се леко напрежение – повечето хора очевидно бързаха да си тръгнат.
  В нашата кооперация очевидно стават доста нередности.

 • Прилагателното име очевидно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Другите форми на прилагателното са: очевиден, очевидна, очевидно.
   
  Тя леко наведе главата си на една страна, с очевидно любопитство в очите си.
  Липсата на адекватна реакция и план за действие след атентата беше очевидна.