Как се пише: олигофрен или улигофрен?

Правилно е да се пише олигофрен, мн.ч. олигофрени. Корените на думата са в гръцки и новолатински – oligophrenia (олигофрения).

Само глупакът не се съмнява и единствено олигофренът е непогрешим.
Характерно за олигофрените преди всичко е тяхното слабоумие.