Как се пише: омраза или умраза?

Правилно е да се пише омраза.

От очите на момичето се излъчваше силна омраза.
Бяха водили битката твърде‎ съкровено, виждайки душата на другия окъпана в омраза.
Често омразата е причина за насилие.