Как се пише: оплета, оплитам или уплета, уплитам?

Правилно е да се пише оплета (се), оплитам (се).

Мама обеща, че ще ми оплете шал – голям, топъл и шарен шал.
Веднага разбрах, че не ми казва истината, но я оставих да се оплете в лъжите си.
Избуялата трева се оплиташе в краката му, провисналите клонки и падналите дървета препречваха пътя му.