Как се пише: оправия или управия?

Правилно е да се пише оправия. В предишния Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 600, 920 са включени и оправия, и управия, без да са отбелязани като дублети.

Някой сблъсквал ли се е с този проблем, има ли оправия, или направо да си купя нов телевизор?
Когато народът си трае и не протестира срещу безобразията, няма оправия в държавата.