Как се пише: оребрен или уребрен?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете оребрен, също и оребрена, оребрено, оребрени. Думата представлява минало страдателно причастие от глагола оребря.

Тази скара е с незалепващо покритие, лесна за почистване, с плоска и оребрена повърхност.
Оребрените тръби намират приложение в направата на топлообменници за сушилни камери.

Едно от значенията на глаголите с представка о- е, че обектът или субектът на действието получава качеството на съществителното или прилагателното име, от което е образуван съответният глагол:
обожествя < божество; оскотея < скот; огладнея < гладен

Този словообразувателен тип е продуктивен в българския език.