Как се пише: организационно-управленски или организационно управленски?

Правилно е да се пише полуслято – организационно-управленски, също и организационно-управленска, организационно-управленско. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си.

Студентите се запознаха с организационно-управленската структура на хотела и имаха възможността да разговарят с ръководителите на отделите.
Той е познато лице, със сравнително малък опит на организационно-управленско ниво, но е способен да промени негативните тенденции във ФИФА.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.