Как се пише: оригинал или оргинал?

Правилно е да се пише оригинал, мн.ч. оригинали. Думата е заета от руски или немски, но има корени в къснолатинския – originalis.

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище може да се види в Националния исторически музей в София.
Документите се представят в оригинал, но се приемат и нотариално заверени копия на оригиналите.