Как се пише: осемнайсети, осемнадесети или осемнайсти?

Правилно е да се пише осемнайсети (също и осемнайсета, осемнайсето) или осемнадесети (също и осемнадесета, осемнадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на осемнайсети. Формата осемнайсти е неправилна.

От първи до осемнайсети/осемнадесети ред на таблицата е представена най-важната информация.
На 14 март от 10,00 ч. ще се проведе осемнайсетото/осемнадесетото заседание на Общинския съвет.