Как се пише: осева или осова?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: осева/осова, също и осев/осов, осево/осово, осеви/осови. Препоръчителна е употребата на осева.

Случайно да си чувал, че е забранено да се пресича непрекъснатата осева/осова линия?
Трябва да нанесете достатъчно количество лепило – това е особено важно в случаите, когато двойният под ще бъде подложен на осево/осово натоварване.