Как се пише: оскърбление или оскръбление?

Правилно е да се пише оскърбление, мн.ч. оскърбления.

Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ.

След групата ър/ръ в думата оск-ър-бление има две съгласни – бл, но въпреки това се пише ър. Думата е изключение от правилото.

Ако напуснеш вечерята, без да се извиниш на домакините, това ще бъде оскърбление за тях.
Трудно е да не обръщаш внимание на оскърбленията по твой адрес.