Как се пише: осланям се или усланям се?

Правилно е да се пише осланям се.

Джони винаги се осланяше на интуицията си, а тя от години не му бе проговаряла както сега.
Българската държава не трябва да се осланя само на средства от европейските фондове.