Пише ли се запетая при освен това?

 1. Само по себе си словосъчетанието освен това НЕ налага употреба на запетая.
   
  Стажът в чуждестранна компания е предизвикателен и интересен. Освен това стажантите се запознават с местната култура.
  Салатата е лека и витаминозна – пробвайте я, защото освен това е и много вкусна.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради освен това. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато освен това се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.

   
  За двигателя не мога да ти кажа нищо освен това, което съм чел в разни форуми.
  Държите на маркови и качествени дрехи, освен това искате да са евтини – как да стане?

   
  2.2. Когато освен това се окаже пред или след обръщение, те се разделят със запетая.
   
  Освен това, Жоро, трябва да черпиш за Гергьовден.
   
  2.3. Когато освен това се окаже пред или след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  За безопасността на детето е необходима специална седалка в автомобила. Освен това, разбира се, стриктно трябва да спазвате правилата за движение.