Как се пише: осветление или усветление?

Правилно е да се пише осветление.

Снимките са направени при естествено осветление.
Луминесцентното осветление е широко разпространено в обществени сгради, институции, предприятия, здравни и учебни заведения.