Как се пише: от долу до горе, отдолу догоре или отдолу-догоре?

Този израз се пише като четири отделни думи – от долу до горе.

Посрещнаха ме безмълвните букаци: бавно навлязох между тях, като ги оглеждах от долу до горе.
Така е от долу до горе в управлението – нищо ново, а и няма надежда да се промени.

Забележка: Правописът на това конкретно словосъчетание не е нормиран, но то е аналогично на израза от горе до долу, чието изписване е посочено изрично.