Как се пише: от горе надолу, от горе на долу или отгоре надолу?

Този израз се пише като три отделни думи от горе надолу. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично.

Стъклотапетът се поставя от горе надолу.
Голяма част от участниците в проучването смятат, че реформата в БАН трябва да започне от горе надолу.