Как се пише: от край до край, открай-докрай или открай докрай?

Този израз се пише като четири отделни думи– от край до край. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично.

Момъкът разказал на царя всичко от край до край.
И все прииждаха нови и нови хора, изпълниха площада от край до край.