Как се пише: от тогава до сега, оттогава досега, от тогава досега или оттогава до сега?

Този израз се пише като четири отделни думи – от тогава до сега. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично.

През 1998 г. Димитър Миков създава цирк „Арлекино“ и от тогава до сега е в България.
Положих изпита си по специалността, но от тогава до сега не успяваме да се сработим с научния ми ръководител.
Връх Анапурна е изкачен за пръв път през 1950 г. и от тогава до сега само 130 души са успели да го покорят.