Как се пише: от тук нататък, оттук нататък или оттук-нататък?

Правописната форма на този конкретен израз не е фиксирана.
При запитване към Института за български език при БАН не беше получен ясен и конкретен отговор за правилното писане на израза.

В посочения по-долу източник, в пример за употреба на запетая, е дадено писането оттук нататък.